Interneto svetainės taisyklės

  1. Autorių teisės į šią interneto svetainę priklauso UAB „Mano planas“ ir yra saugomos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Už šių teisių pažeidimą taikoma minėtame įstatyme nurodyta administracinė, civilinė, baudžiamoji atsakomybė.

  2. Be oficialaus UAB „Mano planas“ raštiško sutikimo draudžiama šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, skelbti viešai ar naudoti kitaip. Draudimas netaikomas  Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais atvejais.

  3. Interneto svetainėje pateikiama informacija apie telekomunikacijų įmones ir jų teikiamas paslaugas. Šie duomenys pateikti pačių telekomunikacijų įmonių. UAB „Mano planas“ nėra atsakinga už galimą duomenų netikslumą ir dėl to atsirandančius nuostolius.

  4. Interneto svetainėje pristatomi tik tų telekomunikacijų įmonių pasiūlymai, kurios pateikė duomenis apie savo paslaugas ir įkainius. Informacija apie kitų telekomunikacijų įmonių paslaugas šioje interneto svetainėje nepateikiama.

  5. Visi pasiūlymai skirti ir galioja tik fiziniams asmenis, jeigu nėra nurodyta kitaip.

  6. Duomenys, interneto svetainėje pateikiami telekomunikacijų įmonių pasiūlymams gauti turi būti tikslūs, išsamūs ir teisingi. Interneto svetainės lankytojas, pateikdamas duomenis, patvirtina, kad jie priklauso jam arba kad lankytojas turi teisę juos teikti. Pateikdamas reikiamus duomenis lankytojas taip pat patvirtina, jog jie yra tikslūs, teisingi.

  7. Lankytojas, šioje svetainėje pateikdamas užklausą, taip pat patvirtina, kad leidžia UAB „Mano planas“ rinkti, saugoti, naudoti ir kitais būdais tvarkyti visus lankytojo pateikiamus duomenis bei esant poreikiui perduoti juos tvarkyti atitinkamai trečiajai šaliai (pateikiant užsakymą telekomunikacijų bendrovei)

  8. UAB „Mano planas“ įsipareigoja interneto svetainės lankytojo pateikiamos informacijos neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai lankytojas pats įpareigoja tai padaryti (pavyzdžiui, duomenys perduodami telekomunikacijų įmonei tam, kad būtų sudaryta paslaugų teikimo sutartis) ir tais atvejais, kai perdavimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus aktualius teisės aktus.  

  9. UAB „Mano planas“ įsipareigoja naudoti veiksmingas priemones tam, kad lankytojo duomenys būtų apsaugoti.

  10. Visa svetainėje pateikiama informacija (įskaitant, bet neapsiribojant: kainos, technologijos, patarimai) yra informacinio pobūdžio ir nėra atnaujinama automatiškai. Tikslią ir galutinę informaciją apie paslaugas suteikia vadybininkas nemokamos konsultacijos metu.