Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-04

    1. BENDROSIOS NUOSTATOS
        1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
        1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Mano planas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304108122, adresas Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes)
        1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
        1.4. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
        1.5. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės interneto svetainėse https://markestro.lt/, https://4ginternetas.lt, https://5ginternetas.lt, https://belaidisinternetas.lt, https://bevielisinternetas.lt, https://degudegu.lt, https://elektrakaina.lt, https://elektrosplanai.lt, https://elektrosskaiciuokle.lt, https://elektrostarifai.lt, https://internetas-namams.lt, https://internetas24.lt, https://internetaskaime.lt, https://internetaskaune24.lt, htttps://internetasklaipedoje.lt, https://internetaspanevezyje.lt, https://internetassiauliuose.lt, https://internetasvilniuje.lt, https://internetasvilniuje24.lt, https://internetoplanai.lt, https://internetotiekejai.lt, https://internetotiekejai24.lt, https://iptvtelevizija.lt, https://ismajiojitelevizija.lt, https://ismanioji-televizija.lt, https://kabelinetelevizija.lt, https://makestro.lt, https://manoplanas.lt, https://markestor.lt, https://markestro.lt, https://markestro.lt, https://namuinternetas.lt, https://neribotasinternetas.lt, https://nesiojamasinternetas.lt, https://palydovine-televizija.lt, https://pigusinternetas.lt, https://placiajuostisinternetas.lt, https:saules-jegaines.lt, https://sauleselektrine24.lt, https://saulesparkai24.lt, https://skaitmenine-televizija.lt, https://sviesolaidinis-internetas.lt, https://televizija24.lt, https://televizijainternetas.lt (toliau – Interneto svetainės), mūsų Facebook puslapyje https://www.facebook.com/markestro.lt/ (toliau – Facebook puslapis), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, pateikiate mums savo kontaktus bei kitus duomenis, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, siekdami pasinaudoti mūsų siūlomomis paslaugomis, susipažinti su mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais. Ši Privatumo politika netaikoma, kai naudojatės kitų bendrovių interneto svetainėmis ar trečiųjų šalių paslaugomis. Jei naudojatės Interneto svetainėmis (bet kuria iš jų), Facebook puslapiu ar susisiekiate su mumis paskelbtais kontaktais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika ar jos nesuprantate, Jūs negalite naudotis Interneto svetainėmis (bet kuria iš jų), Facebook puslapiu ar kreiptis dėl mūsų paslaugų.
        1.6. Tam tikrais atvejais Jūs iš mūsų Interneto svetainių galite būti nukreipiami į trečiųjų šalių puslapius (pavyzdžiui tam, kad galėtumėte, įvertinti trečiųjų šalių pasiūlymus, gauti informacijos apie trečiųjų šalių veiklą ir pan.). Kai naudojatės šiomis paslaugomis, yra taikoma tokių trečiųjų šalių Asmens duomenų apsaugos politika. Prieš Jums naudojantis tokiomis paslaugomis, trečiosios šalys gali paprašyti Jūsų suteikti leidimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. 
        1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėse (bet kurioje iš jų) ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

 

    2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
        2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
            2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums užpildydami formas Interneto svetainėse, pokalbio telefonu metu, socialinio tinklo paskyroje, atsiųsdami informaciją elektroniniu paštu;
            2.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetainėmis, „Facebook“ puslapiu, Jums susisiekus su mumis telefonu;
            2.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka (pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų ar oficialių valstybės registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, paslaugų teikėjų, kurių pasiūlymus pasirinkote ir pan.);
            2.1.4. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji.
        2.2. Jūsų Asmens duomenis tvarkome, siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
        2.3. Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo artimuosius) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti (pavyzdžiui, pokalbio telefonu metu, pildant mūsų Interneto svetainių formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją. 
        2.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paslaugų teikėjų teikiamų pasiūlymų pristatymas ir tarpininkavimas pasirenkant paslaugas

Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., su norima paslauga susijusi informacija

 

 

 

Pasiūlymo pristatymo ir tarpininkavimo laikotarpiu ir iki 6 mėn. nuo pasiūlymo pristatymo ir tarpininkavimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainių, soc. paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir jų kokybės tobulinimas

 

IP adresas, Interneto svetainių slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys

„Facebook“ puslapio ir „Facebook“ integracijos pagalba renkami duomenys

 

Interneto svetainių duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“

 

„Facebook“, puslapyje informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Telefoninių pokalbių įrašymas paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, siekiant turėti įrodymus apie Jūsų pasirinkimus, siekiant turėti įrodymus apie Jūsų sutikimą gauti kitus, nei Jūsų pasirinktas, pasiūlymus, siekiant turėti patvirtinimą apie Jūsų teisę teikti kito asmens duomenis (kai dėl pasiūlymo kreipiatės kito asmens vardu)

 

 

 

 

Vardas, pavardė, adresas, telefoninio pokalbio metu pateikti duomenys, telefoninio pokalbio techniniai duomenys (skambučio data, pradžios pabaigos laikas, trukmė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys tvarkomi 3 mėnesius po telefoninio pokalbio įrašymo, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Tiesioginės rinkodaros vykdymas, siekiant pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių paslaugas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, informacija apie dominančias paslaugas

Duomenys tvarkomi 3 mėnesius po telefoninio pokalbio įrašymo, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą – kai sutikimai renkami telefonu

 

Duomenys tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo, kai sutikimai renkami Interneto svetainėse/ kituose el. komunikacijos kanaluose

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas ir vykdymas

Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., konkurso, akcijos, žaidimo skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys,

„Facebook“, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas

 

Duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. 

        2.5. Mes turime paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. Joje talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. „Facebook“ paskyros naudotojams, be šios Privatumo politikos, taikoma Facebook socialinio tinklo privatumo politika ir taisyklės. Taip pat mūsų „Facebook“ puslapio privatumo sąlygos yra nustatytos mūsų Socialinių tinklų privatumo politikoje. Kai susisiekiate su mumis „Facebook“ puslapyje, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis „Facebook“ puslapyje, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų paskyroje).

        2.6. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su mūsų paslaugomis susijusias informacines žinutes, pavyzdžiui, galime informuoti Jus apie mūsų skambutį, kai skambiname Jums ir negalite atsiliepti, taip pat teikti informaciją apie Jūsų pageidaujamą paslaugą (pavyzdžiui, informuoti, ar atitinkate paslaugos gavimui keliamus reikalavimus, informuoti apie poreikį susisiekti su paslaugos teikėju). Tokie pranešimai yra būtini tinkamam paslaugų teikėjų teikiamų pasiūlymų pristatymui ir mūsų vykdomam tarpininkavimui pasirenkant paslaugas. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais. 

        2.7. Tam tikrais atvejais mes Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti kaip duomenų tvarkytojai, pavyzdžiui, tarpininkaudami Jums sudarant paslaugos, kurią pageidaujate įsigyti, sutartį. Tvarkydami Asmens duomenis tokiu būdu, mes veikiame pagal duomenų valdytojo – paslaugos teikėjo - nurodymus. Vykdydami duomenų valdytojo nurodymus mes galime rinkti ir duomenų valdytojui perduoti jo prašomus Jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, duomenų valdytojui norint patikrinti Jūsų mokumą ar sutarties sudarymo tikslais gali būti renkamas Jūsų asmens kodas, siekiant sudaryti sutartį dėl elektros energijos tiekimo, gali būti renkami tikslus objekto, kuriame tiekiama energija duomenys, Jūsų elektros energijos vartojimo apimtys ir pan. Rinkdami informaciją kaip duomenų tvarkytojai, mes informuosime Jus apie šią aplinkybę, nurodysime duomenų valdytoją, kurio vardu renkami Jūsų Asmens duomenys, ir įvardinsime duomenų valdytojo nurodytą Jūsų Asmens duomenų rinkimo tikslą. Visą informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tokiu atveju per mus ar tiesiogiai Jums suteiks Jūsų Asmens duomenis valdantis duomenų valdytojas.  

        2.8. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui teikiant Jums pasiūlymus bei paslaugas) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga. 

 

    3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

        3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. 

        3.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

            3.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

            3.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

            3.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

            3.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

            3.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

            3.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

            3.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai. 

 

    4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

        4.1. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:

            4.1.1. Turime Jūsų duotą sutikimą Jūsų Asmens duomenų atskleidimui;

            4.1.2. Partneriams, kurių paslaugų pasiūlymus Jums pristatome ir su kuriais padedame Jums sudaryti sutartis;

            4.1.3. Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

            4.1.4. Pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (mes galime pasitelkti tokius tvarkytojus, kaip pavyzdžiui, IT, serverio, debesijos paslaugas, svetainės administravimo paslaugas teikiančias bendroves, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančias bendroves, buhalterinės apskaitos bendrovės ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

            4.1.5. Kitoms trečiosioms šalims, kurios mums padeda teikti paslaugas Jums (pavyzdžiui, verslo konsultantams ir pan.);

            4.1.6. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma;

        4.2. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

            4.2.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

            4.2.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

            4.2.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;  arba

            4.2.4. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų. 

 

    5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

        5.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

            5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

            5.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

            5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

            5.1.4. Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

            5.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

            5.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

            5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

            5.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

        5.2. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami el. laišką adresu privatumas@markestro.lt arba paskambinę telefonu +370 619 29016 ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške), nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų. 

        5.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

        5.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, el. paštu privatumas@markestro.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

        5.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

        5.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis. 

 

    6. NAUJIENŲ SIUNTIMAS IR TEIRAVIMASIS APIE PASLAUGŲ KOKYBĘ

        6.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių paslaugas. 

        6.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu Jums bus siunčiamos naujienos apie mūsų teikiamas paslaugas. Taip pat, Jums sutikus, mūsų pasiūlymai gali būti pateikiami telefoninio pokalbio su Jumis metu, SMS žinutėmis ar kitais komunikacijos kanalais. 

        6.3. Jums sutikus, mes elektroninio pašto adresu ar telefonu galime teirautis apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę, pakviesti užpildyti kokybės vertinimo anketas. 

        6.4. Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

6.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas. 

6.5. Jums sutikus gauti naujienas ar pasidalinti nuomone apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę, Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, kaip numatyta Privatumo politikos 5.2. punkte, ar kartu su teikiama naujiena nurodytu būdu. Mes nedelsiant nutrauksime naujienų siuntimą Jūsų kontaktais. 

6.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 

    7. ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

        7.1. Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite. 

        7.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų organizuojamuose ir vykdomumuose žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu: privatumas@markestro.lt arba paskambinę telefonu +370 619 29016 ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime nebedalyvausite. 

        7.3. Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose ir vykdomuose žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėse (bet kurioje iš jų), „Facebook“ puslapyje, ar mūsų partnerių kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.

        7.4. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

 

    8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

        8.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

        8.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

 

    9. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

        9.1. Mūsų Interneto svetainėse naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainių lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainių lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. 

        9.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

        9.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

        9.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainių sistemos veikimui užtikrinti, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainių lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainėms, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys.

        9.5. Mūsų Interneto svetainėse naudojami slapukai aprašyti CookieBot naudojamame įskiepyje. Visa slapukų informacija pasiekiama slapukų juostoje apačioje, paspaudus "Valdyti pasirinkimus" arba jei jau sutikote su pasirinkimu slapukų langą aktyvuosite paspaudę puslapio kampe (kairėje apačioje) esantį mygtuką.

    10. SUSISIEKITE SU MUMIS
        10.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną kontaktais:
Adresu: Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius
El. paštu: privatumas@markestro.lt
Telefonu: +370 619 29016
        10.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
        10.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus. 

 

    11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        11.1. Mes turime teisę keisti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėse, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
        11.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetainėmis (bet kuria iš jų), susisiekiate su mumis, naudojatės mūsų paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.